زيباترين چيز براي تجربه كردن، كارها و پيشامدهاي اسرارآميز و شگفت‌آور است.((آلبرت انيشتين)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


دانش چيز شگفت انگيزي است، مشروط بر آنكه كسي مجبور نباشد از راه آن امرار معاش كند.((آلبرت انيشتين)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


وظيفه ي ما اين است كه خود را از زنداني كه به گستره ي دلسوزي و در آغوش كشيدن تمام آفريده هاي طبيعت و زيبايي هاي آن است، برهانيم.((آلبرت انيشتين)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


داشتن ابتكار و درك هر مطلبي [ =جستاري ]، مهمتر از داشتن دانش است.((آلبرت انيشتين))تاريخ : چهارشنبه 30 اردیبهشت 1394  | 03:49 ب.ظ | نويسنده : مهدی گلشنی | نظرات 0

من هرگز به آينده فكر نمي كنم، چرا كه خودش به زودي خواهد آمد.((آلبرت انيشتين)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


به يقين بر اين باورم كه پول نمي تواند كاروان بشري را به سوي پيشرفت هدايت كند؛ حتي اگر در دست فداكارترين فرد بشر براي اين مقصود باشد.((آلبرت انيشتين)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


به جاي اينكه سعي كنيد مرد موفقيت باشيد، سعي كنيد مرد ارزشها باشيد.((آلبرت انيشتين))خطاي اين گفته را گزارش دهيد


هيچ كاري براي انسان سخت تر از فكر كردن نيست.((آلبرت انيشتين)) تاريخ : چهارشنبه 30 اردیبهشت 1394  | 03:48 ب.ظ | نويسنده : مهدی گلشنی | نظرات 0

كمتر كسي مي تواند بدون دغدغه و در كمال متانت به بيان باورهايي بپردازد كه با تعصبات محيط اجتماعي او يكسان نباشد. بسياري از مردم شهامت داشتن چنين باورهايي را هم ندارند.((آلبرت انيشتين)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


من هرگز به آينده فكر نمي كنم، چرا كه خودش به زودي خواهد آمد.((آلبرت انيشتين)) تاريخ : چهارشنبه 30 اردیبهشت 1394  | 03:48 ب.ظ | نويسنده : مهدی گلشنی | نظرات 0

زندگي مثل دوچرخه سواري مي مونه ... واسه حفظ تعادلت هميشه بايد در حركت باشي ... .((آلبرت انيشتين)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


غذايي كه مردم را سالم نگه مي دارد آن نيست كه مي خورند، بلكه آن غذايي است كه خوب هضم مي كنند.((آلبرت انيشتين)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


هر كس بخواهد در باب دانش و حقيقت بر كرسي داوري بنشيند، خنده ي خدايان او را خراب خواهد كرد.((آلبرت انيشتين)) تاريخ : چهارشنبه 30 اردیبهشت 1394  | 03:47 ب.ظ | نويسنده : مهدی گلشنی | نظرات 0

اگر انسانها در طول عمر خويش، ميزان كاركرد مغزشان يك ميليونيوم معده شان بود، اكنون كره ي زمين تعريف ديگري داشت.((آلبرت انيشتين)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


سعادت يعني افتخار به گذشته و تلاش براي حال و اميد به آينده.((آلبرت انيشتين)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


شتابنده ترين راه دريافت عشق، بخشيدن آن به ديگران است.((آلبرت انيشتين)) 


ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه 30 اردیبهشت 1394  | 03:43 ب.ظ | نويسنده : مهدی گلشنی | نظرات 0

حقيقت تنها يك توهم است، حتي اگر روي آن پافشاري شده باشد.((آلبرت انيشتين)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


تنها از دو راه مي توان زندگي كرد: نخست، گويي هيچ چيز معجزه نيست؛ دوم، گويي همه چيز معجزه است.((آلبرت انيشتين)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


اگر كسي احساس كند كه هرگز در زندگي دچار اشتباه نشده، اين بدان معني است كه هرگز به دنبال چيزهاي تازه در زندگيش نبوده است.((آلبرت انيشتين)) تاريخ : چهارشنبه 30 اردیبهشت 1394  | 03:43 ب.ظ | نويسنده : مهدی گلشنی | نظرات 0

من به اين مسأله باور راسخ [ =محكم و استوار ] دارم كه تنها يك راه براي رهايي از شر سرمايه داري وجود دارد: برقراري اقصاد ِ سوسياليستي به ياري آموزش و پرورشي درخور ِ تحقق اهداف سوسياليستي. در چنين ساختاري ابزار توليد و فرآورده هاي آن به كل جامعه تعلق داشته و مصرف آن نيز طبق برنامه خواهد بود.((آلبرت انيشتين)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


من نمي دانم انسانها با چه سلاحي در جنگ جهاني سوم با يكديگر مي جنگند، اما در جنگ جهاني چهارم، سلاح آنها سنگ و چوب و چماق خواهد بود.((آلبرت انيشتين)) تاريخ : چهارشنبه 30 اردیبهشت 1394  | 03:42 ب.ظ | نويسنده : مهدی گلشنی | نظرات 0

بايد شرم كنند، كساني كه بدون كمترين تأمل و تفكر از پديده هاي معجزه آساي دانش و فن بهره مي گيرند و سفيهانه از درك مفهوم هوشمندانه ي آن عاجزند؛ همانند گاوي كه از لذت نشخوار گياهان برخوردار، اما از دانش گياه شناسي بي خبر است.((آلبرت انيشتين)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


همزمان با گسترش دايره ي دانش ما، تاريكي اي كه اين دايره را در بر مي گيرد نيز گسترده مي شود.((آلبرت انيشتين)) 


ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه 30 اردیبهشت 1394  | 03:42 ب.ظ | نويسنده : مهدی گلشنی | نظرات 0

انسانهاي باهوش مسائل را حل مي كنند، نوابغ آنها را اثبات مي كنند.((آلبرت انيشتين)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


انديشه هاي بزرگ هميشه با مخالفت شديد و خشونت بارِ انديشه هاي مردم عادي روبرو بوده اند.((آلبرت انيشتين)) تاريخ : چهارشنبه 30 اردیبهشت 1394  | 03:41 ب.ظ | نويسنده : مهدی گلشنی | نظرات 0

من مي خواهم بدانم (خدا) چگونه اين جهان را آفريده است. علاقه اي به اين يا آن پديده ندارم. در (طيف) اين يا آن عنصر لطفي نمي بينم. من مي خواهم انديشه هاي ( او ) را بدانم؛ مابقي، جزييات است.((آلبرت انيشتين)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


تنها زندگي اي ارزشمند است كه صرف ديگران شود.((آلبرت انيشتين)) خطاي اين گفته را گزارش دهيد


سه قدرت بر جهان حكومت مي كند: 1- ترس 2- آزمندي 3- ناداني.((آلبرت انيشتين)) تاريخ : چهارشنبه 30 اردیبهشت 1394  | 03:41 ب.ظ | نويسنده : مهدی گلشنی | نظرات 0
تعداد کل صفحات :3  ::      1   2   3  
لطفا از ديگر صفحات نيز ديدن فرماييد
.: Weblog Themes By SlideTheme :.